vinlex.dk

-et vinleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Artikler > K

Klima

Klimaet på et givent geografisk sted bestemmes først og fremmest af, hvor langt det ligger fra ækvator. Forholdet bestemmer indfaldsvinklen på solstrålerne og dermed den energimængde, der modtages pr. kvadratmeter. Afstanden angives ved hjælp af breddegraden, hvor ækvator svarer til 0 graders bredde, og hvor Nordpolen og Sydpolen svarer til 90 graders bredde. Jo større afstand til ækvator, des lavere årlig gennemsnitstemperatur. Dette forhold begrunder, at kloden kan inddeles i klimabælter, der omkranser den. Når det er konstateret, hvilket klimabælte et sted befinder sig i, kommer havnærhed ind som den næste afgørende faktor. Vand har en højere varmefylde end luft. Det gør, at havnære områder får køligere og senere somre end forventet efter breddegraden. På den anden side, men af samme grund, får de samme egne senere og mildere vintre.